Individuele sessies Stemwerk en Bewust en makkelijk bewegen in het Yogahuis

Stemwerk
De stem is het meest persoonlijke expressie middel dat we bezitten. Onze stem is verbonden met wie we zijn en via je stem laat je horen wie je bent.
Onze stem is een directe afspiegeling van onze persoonlijkheid. Spanningen, onverwerkte gebeurtenissen en ingehouden emoties zetten zich vast in je lichaam en beïnvloeden je stemgeluid.
Vaak zijn we geremd in onze persoonlijke expressie en voelen ons onvrij.
In Stemwerk werk je aan de relatie tussen je stem en je persoonlijkheid. In die relatie wordt duidelijk wie je in alle veelzijdigheid bent en wat je daarvan aan de buitenwereld kenbaar maakt.
De trilling van je stem raakt je gevoel, maakt je bewust, losser en brengt je meer in contact met jezelf; je wordt je bewuster van je eigen energie en kwaliteiten.

Of je nu zingt, schreeuwt, joelt, fluistert of huilt; op het moment dat je er volledig aan toe geeft en expressie geeft aan wat je wilt laten horen, ontstaat er ruimte, beweging en vrijheid.

Reacties van mensen:

…….Ik vind het bijzonder hoe de dingen die in de workshops gebeuren een afspiegeling zijn van mijn dagelijks leven.   Marja

…….Door de stem leer ik te voelen wanneer ik vervloei met de ander, waardoor ik ervaar wat van mij is en wat niet.  Annemieke, individuele sessie.

…….De trilling van de stem gaat door vele lagen heen. Lagen die tot nu toe verborgen zijn gebleven. De stem brengt mij terug naar belangrijke gebeurtenissen uit mijn leven.  Renate, individuele sessie

…….De stem verdiept de beleving van mijn gevoelens. Door stem te maken word ik bewuster van mijn gevoelens en kan ik ze beter uiten.  Theo

Individuele sessie op afspraak
Kosten € 70,00 , sessies zijn een uur.
Henriëtte geeft ook workshops, bel/ mail voor meer info

Henriëtte Middelkoop werkt zowel vHenriette Middelkoopanuit de persoonlijke als de fysieke kant van de stem. Door te werken met stem en lichaam laat ze je ervaren hoe plezierig het is om jezelf voluit te laten horen. Henriëtte is geboeid door de kracht die er van stem en lichaam uit gaat. Haar kwaliteit is mensen in contact te brengen met hun diepere gevoelens en hun eigen kracht, en ieder weer zijn “eigen lied “ te laten zingen.

Voor meer informatie: www.eigenstem.nl, info@eigenstem.nl, 06-232 678 37